Renovering af eksisterende stuehus
Støbning af nye fundamenter til bindingsværk
Alt bindingsværk er udskiftet og der er muret nye tavl i
Nyt tagkonstruktion spær tagsten m.m.
Udskiftning af døre vinduer
Nyt køkken og 2 nye badeværelser
Alt malerarbejde
Renovering af stalde – bokse m.m.
Udførelse af ny ridebane